top of page
Työnohjaus
IMG_3947_edited.jpg

Työnohjaus on vakiintunut työmenetelmä, joka tuo lisäarvoa työhön, niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta. 

 

Työnohjaus antaa mahdollisuuden kehittää ja kehittyä, oppia ja oivaltaa, parantaa jaksamista ja työhyvinvointia. Työnohjaus tarjoaa tilan keventää työn kuormaa, pysähtyä asioiden äärelle sekä asettaa tavoitteita ja pyrkiä niitä kohti. 

Työnohjauksessa käsitellään asioita, jotka ovat ohjattavan työn kannalta tärkeitä. Ne voivat liittyä esim. omaan ammatilliseen kehittymiseen, toimintatapoihin, työyhteisön toimintaan tai asiakastyöhön.

Työnohjauksessa erityistä on koulutetun ammattilaisen, työnohjaajan, tuki. Työnohjauksessa pyritään yhdessä jäsentelemään ja selkiyttämään ajatuksia, löytämään uusia näkökulmia, reflektoimaan ja arvioimaan työhön liittyviä asiota ja löytämään vahvistavia näköaloja tulevaan.

Työnohjauksesta hyötyvät kaikki, työntekijät, yrittäjät, esimiehet, asiantuntijat. Sitä voidaan toteuttaa yksilö, pari tai ryhmämuotoisena.

Yksilötyönohjaus antaa mahdollisuuden käsitellä juuri itselle tärkeitä asioita, kehittää omaa ammatillisuutta ja saada ulkopuolista näkökulmaa. 

Ryhmätyönohjaus mahdollistaa asioiden yhdessä jakamisen ja toisilta oppimisen sekä yhteisen kehittämisen ja päämäärien löytämisen. Ryhmätyönohjauksessa voidaan käsitellä esimerkiksi työyhteisön toimintatapoja, rooleja ja pelisääntöjä, vuorovaikutusta sekä onnistumisia ja vahvuuksia.

Lue lisää minusta ja Syreeni Työnohjauksen palveluista.

bottom of page