top of page
IMG_3947_edited.jpg
Mitä, kenelle, miksi?

Työnohjaus on vakiintunut työmenetelmä, joka tuo lisäarvoa työhön, niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta. 

 

Työnohjaus antaa mahdollisuuden kehittää ja kehittyä, oppia ja oivaltaa, parantaa jaksamista ja työhyvinvointia. Työnohjaus tarjoaa tilan keventää työn kuormaa, pysähtyä asioiden äärelle sekä asettaa tavoitteita ja pyrkiä niitä kohti. 

Työnohjauksessa käsitellään asioita, jotka ovat ohjattavan työn kannalta tärkeitä. Ne voivat liittyä esim. omaan ammatilliseen kehittymiseen, toimintatapoihin, työyhteisön toimintaan tai asiakastyöhön.

Työnohjauksessa erityistä on koulutetun ammattilaisen, työnohjaajan, tuki. Työnohjauksessa pyritään yhdessä jäsentelemään ja selkiyttämään ajatuksia, löytämään uusia näkökulmia, reflektoimaan ja arvioimaan työhön liittyviä asiota ja löytämään vahvistavia näköaloja tulevaan.

Työnohjauksesta hyötyvät kaikki, työntekijät, yrittäjät, esimiehet, asiantuntijat. Sitä voidaan toteuttaa yksilö, pari tai ryhmämuotoisena.

bottom of page