top of page
Työtavastani
148 muokattu_edited_edited_edited.jpg
"Läsnäolosi ja aito kiinnostuksesi näkyi ja kuului toiminnassasi. Osasit hyvin poimia olennaiset asiat välillä rönsyilevästäkin keskustelusta. "

Vahvuuksiani ovat rauhallisuus, läsnäolo, kyky kuunnella ja tehdä huomioita sekä tarttua keskustelusta nouseviin asioihin. Olen lempeä mutta napakka ja pidän huolta prosessista ja rakenteesta. Positiivista palautetta saan usein myös hyvästä ilmapiiristä, tarkkanäköisyydestä ja hyvistä, avaavista kysymyksistä.

 

Työtavoiltani olen joustava ja monipuolinen, erilaisia työskentelytapoja on mahdollisuus hyödyntää tilanteen ja toiveiden mukaan. Tärkeää on että, työskentely on ohjattavan työn kannalta merkityksellistä, eteenpäin vievää ja voimavaroja vahvistavaa.

 

Työskentelyssä pysähdytään tarkastelemaan asioita erilaisista näkökulmista, vahvistetaan olemassa olevaa hyvää sekä etsitään vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja. 

Tärkeää on turvallinen, luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri, jossa erilaiset näkemykset ja tunteet ovat sallittuja. 

Uskon, että jokaisella on kykyjä ja taitoja, joiden avulla he voivat ratkaista eteen tulevia haasteita. Pyrin tukemaan jokaisen omaa ajattelua ja vahvuuksia.

 

Kokemus ja koulutus
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry
Restoratiivinen työyhteisösovittelija
Johtamisen erityisammattitutkinto (JEAT)
Sosionomi (YAMK)

Ammatillinen opettaja (AmO) 

Työnohjaajana perhehoidon kentässä-  täydennyskoulutus

story_logo-maare_cmyk.png

Olen vahva sosiaalialan, kehittämisen ja esihenkilötyön ammattilainen. Työkokemusta on kertynyt erityisesti lastensuojelun ja lapsi-ja perhepalvelujen tehtävistä.

www.linkedin.com/in/reijasyrjäläinen

Työnohjaajana olen toiminut mm. erilaisille sosiaalialan ryhmille ja työpareille, perhekodeille, varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstölle, myynnin ammattilaisille sekä työyhteisöjen esihenkilöille.

"Työnohjaus kanssasi oli mahtava matka! Se sai aikaan isoja asioita, huikeita oivalluksia ja työniloa!

Haastoit minua ajattelemaan uudella tavalla ja näkemään erilaisia vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Työnohjaus kirkasti entistä paremmin perustehtävääni ja rooliani työyhteisössä. 

Opin paljon myös itsestäni, sillä sinun kanssasi oli helppo tarkastella omaa toimintaa rehellisesti. Muutoksia lähti oikeasti tapahtumaan, kun haastoit minua viemään oivallukset arkeen asti.

Suosittelen sinua lämpimästi työnohjaajaksi kaikille, jotka haluavat pysähtyä pohtimaan omaa työtään, oivaltamaan ja kehittämään itseään!"
 
-Katri Flander, talouspäällikkö-
bottom of page