top of page
Työyhteisösovittelu
IMG_0501.jpg

Työyhteisösovittelu on tieteellisesti tutkittu ja tehokas menetelmä, jota käytetään ratkaisemaan konflikteja ja parantamaan työyhteisön ilmapiiriä. Sovittelussa osapuolet kohtaavat ja käyvät avoimen keskustelun neutraalin sovittelijan johdolla.

Sovittelun tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä eri osapuolten näkemyksistä ja tarpeista sekä löytää keinoja ja tapoja mennä eteenpäin.

Sovittelu perustuu vuorovaikutukseen ja keskusteluun, ja siinä osapuolet saavat tilaisuuden ilmaista tunteitaan, tarpeitaan ja näkemyksiään.

Restoratiivisessa työyhteisösovittelussa pyritään luomaan turvallinen ja avoin ilmapiiri, jossa osapuolet voivat tulla kuulluiksi ja ymmärretyiksi. 

Sovitteluprosessiin kuuluu viisi vaihetta, joilla jokaisella on tärkeä merkitys sovittelun onnistumisen kannalta: aloitusinfo, yksilötapaamiset, yhteistapaaminen ja  seurantatapaaminen.

bottom of page