top of page
IMG_0501.jpg
Miksi SyReeni Työnohjaus

SyReeni Työnohjaus on syntynyt halusta tehdä työtä ammatillisen kehittymisen, työhyvinvoinnin sekä toimivien työyhteisöjen ja mielekkään työelämän eteen.

 

Työnohjauksissani käytän soveltaen  ratkaisukeskeisiä elementtejä sekä työhistoriani ja koulutukseni kautta oppimaani.

 

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa keskeistä on eteenpäin katsominen, voimavarojen ja onnistumisten löytäminen, tavoitteiden ja päämäärien etsiminen sekä aito yhdessä tekeminen.

Työnohjauksessa tärkeää on turvallinen, luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri, jossa erilaiset näkemykset ja tunteet ovat sallittuja. Työnohjauksen tärkein väline on keskustelu. Asiakkaan toiveiden mukaan voidaan käyttää erilaisia toiminnallisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja välineitä. Työnohjauksessa voidaan käyttää työnohjausvihkoa, joka tukee ohjattavan prosessia tapaamisten välillä.

Työnohjauksessa pyritään siihen, että tapaamiset vahvistavat voimavaroja ja käteen jää jotain, mitä viedä mukana arkeen. Työskentely on tavoitteellista, joskus tavoitteena on keventää oloa jakamalla, joskus saada aikaan jotain konkreettisempaa.

"Työnohjaus kanssasi oli mahtava matka! Se sai aikaan isoja asioita, huikeita oivalluksia ja työniloa!

Haastoit minua ajattelemaan uudella tavalla ja näkemään erilaisia vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Työnohjaus kirkasti entistä paremmin perustehtävääni ja rooliani työyhteisössä. 

Opin paljon myös itsestäni, sillä sinun kanssasi oli helppo tarkastella omaa toimintaa rehellisesti. Muutoksia lähti oikeasti tapahtumaan, kun haastoit minua viemään oivallukset arkeen asti.

Suosittelen sinua lämpimästi työnohjaajaksi kaikille, jotka haluavat pysähtyä pohtimaan omaa työtään, oivaltamaan ja kehittämään itseään!"

 

-Katri Flander, talouspäällikkö-

bottom of page